A Műhely

Közösségben Élni Műhely
- a KÉ-M


Mi a Közösségben Élni Kezdeményezés?
A Közösségben Élni egy olyan alulról-jövő kezdeményezés, amely céljául tűzte ki a magyarországi co-housing-ok, lakásszövetkezetek létrehozását. Szeretnénk, hogy Magyarországon is elérhetővé, természetessé váljon a közösségi lakásforma.

Mik azok a co-housing-ok?
A co-housing-ok olyan önkéntes közösségek, melyek privát lakóegységek és megosztott közösségi funkciók elegye. A lakók közösen tervezik és menedzselik a lakóközösség feladatait. Lehetőség van közös programok (gyerekvigyázás, ünneplés, főzés, kertészkedés) szervezésére, és beleszólni a lakóközösséget érintő ügyekbe. A közös használatú dolgok lehetnek közös konyhák és nappalik, vendégszobák, mosókonyhák, szauna és rekreációs helyiségek, különböző előfizetések, ritkábban használt tárgyak, öko dolgok vagy akár napelemek.
A co-housing funkciók előmozdítják a szomszédok közti interakciót, a lakók szociális és gyakorlati javát szolgálva.

Mi is az a Ké-M?
A KÉ-M betűszó a Közösségben Élni Műhely kezdőbetűiből áll össze. A Ké-M -nevéhez méltón- keresi, kutatja a co-housing-ok itthoni elterjesztésének módjait és problémáit, valamint igyekszik apró, észrevehetetlen, de professzionális beavatkozásokkal befolyásolni a közvéleményt.
Szeretnénk egy olyan társaságot verbuválni, akik komolyan gondolják a kooperatív jövőt, akik elő szeretnék mozdítani a co-housing-ok ügyét. Egy olyan demokratikus elven működő önkéntes munkaközösséget, ami a kezdeményezés keménymagjává válik. Ez tehát a Ké-M.
2013. év vége felé kezdtünk el komolyan foglalkozni a gondolattal, hogy megismertessük itthon is a co-housing fogalmát. Arra gondoltunk, hogy beindítunk egy kezdeményezést, ami szép lassan kinövi önmagát és aminek keretében - majd - az első magyar co-housing is megépül.
Tulajdonképpen mi magunk is meglepődtünk azon, hogy milyen érdeklődéssel és szimpátiával fogadják a különböző társaságok, szervezetek ezt az ötletet. Így nagyon hamar arra a belátásra jutottunk, hogy pusztán a kezdeményezők önkéntes munkája nem elegendő a kezdeti lendület fenntartásához.

Mik a Műhely alapvető céljai?
Szeretnénk, ha mindenki hozzájárulna a maga ötleteivel a Műhely munkájához. Szeretnénk, ha minden Műhely tag megtalálná a számára kihívást jelentő területet és feladatokat. („Csak mit szívesen, azt végezzük jól el. / Rossz helyre téve mit sem ér az ember, / jó fazekas is kontár kerti munkán.” Carl Spitteler -Csak király)

Három nagy területet különítettünk el.
1, Saját működés feltételeinek megteremtése. -  Jogi személyiség létrehozása, pályázatok, logók és arculat megtervezése, stb.
2, Népszerűsítés, megismertetés feladatai. -  Kommunikációs anyagok (szórólap, névjegykártya), kiállítások, plakátok készítése stb. Valamint megfelelő fórumok megtalálása pl. közösségi média, szabadtéri kiállítás, workshopok stb.
3, Co-housing létrehozása. -  Közösségépítés, finanszírozási modellek kidolgozása, helyszín és mecénások keresése, stb.

Kik a KÉ-M tagjai?
A Ké-Mnek bárki tagja lehet, aki úgy érzi, hogy szívesen hozzájárulna munkájával a magyarországi co-housing-ok létrehozásához.
Ha szívesen résztvennél a KÉ-M-ben, keress meg minket a kozossegben.elni at gmail címen! Várunk szeretettel!
Most még csak a nulladik lépésen vagyunk túl. Február elején (2014) tartottunk egy olyan kis létszámú alakuló ülést, ahova barátainkat, ismerőseinket és néhány a témában nagy lelkesedést mutató kollégánkat hívtuk el.
Tervezzük, hogy nyitottabbá tesszük a KÉ-Met.

Hogyan működik a KÉ-M?
Szeretnénk, ha minden tag beleszólna a KÉ-M működésébe és valóban a mi képmásunkra alakíthatnánk ezt a közösséget.
Egyelőre azt fogalmaztuk meg, hogy havi egy alkalommal ülünk össze megbeszélni az elmúlt hónap eseményeit, és méginkább előre tekinteni a következő hónap feladataira.
Tudjuk, hogy egy demokratikus elven működő társaságot szeretnénk alkotni, ahol a gondolatokat megvitatjuk, és ahol a feladatvállalások önkéntes alapon történnek.
A találkozók közti munka (co-work) kiscsoportokban vagy egyéni módon történik. Azt szeretnénk hogy egy-egy témának legyen egy vezetője, aki az adott feladatot karbantartja.

Milyen elvek alapján működik a KÉ-M?
Szeretnénk, hogy a Műhely tükrözze a co-housing-ok működési modelljét. Bár a co-housing-ok nagyon sokfélék lehetnek, általában hat fontos pontot szoktak kiemelni, mint közös jellemzőt:
1, Részvétel a folyamatokban. - Minden jelenlegi és jövőbeni tag formálja a közösséget. Egy csoportként vagyunk felelősek a megszületett döntésekért.
2, Közösségi tervezés. - Döntéseinkben erős a közösségi szemlélet. Ember- és közösség központú együttműködésre törekszünk.
3, Privát és közös egyensúlya. – Örülünk, elfogadjuk és együttműködünk a közös érdekeink, értékeink és céljaink mentén, de minden tagnak van magánélete és magánvéleménye, amit tiszteletben tartunk és ahova nem lépünk be.
4, Tagok menedzselnek. - Magunk menedzseljük a közösség ügyeit. Nem várjuk másoktól, és nem hagyjuk, hogy a mi ügyünket mások intézzék.
5, Nem hierarchikus felépítés és döntési mechanizmusok. - A döntéseket közösen hozzuk, konszenzusra törekedve. Csoportban gondolkodunk, ahol vannak felelősök, de nincsenek vezetők.
6, Nincs vagyonközösség. -

Várunk Téged is szeretettel!

Közösségben Élni csapata
Megjegyzések