Teendők pénzhiány esetén - avagy, hogyan fejlesszük lakáshelyzetünket gazdasági válság idején

Ezt az írást egy Görögország aktuális lakáshelyzetét és annak jövőbeli lehetőségeit vizsgáló kutatás[1] inspirálta. A görögországi lakás- és lakáspolitikai helyzet legalább olyan aggasztó (kevés, egyre romló állapotú lakás; megfizethetetlen lakozási feltételek; elmagányosodás és elszegényedés; stratégiák hiánya stb), mint a magyarországi. Fontos lenne a témákról (lakozás és lakáspolitika) minél többet beszélni, a magyarországi helyzetet nem csak önmagán belül vizsgálni; hanem összehasonlítva a hasonló helyzetben lévő illetve a fejlettebb Nyugat-európai országokkal, új irányokat meghatározni. A jelen problémáit megismerni és összevetni a múlt hasonló eseteivel talán még hasznosabb lenne, mint teljesen új stratégiákat kitalálni.
Kép 1 - New Lanark, egy angliai reakció az 1800-as évek legelején 
uralkodó szörnyű munkahelyi és lakozási feltételekre
Kép 2 – Homesgarth, 
a kertvárosi beépítések közösség-orientált változata
Kép 3 – Kraftwerk1 – Heizenholz társbérlet, 
egy lehetséges kortárs megoldás az elmagányosodás ellen

Most volna rá leginkább szükség, lehetőség és idő (most nincs energia / pénz fizikai fejlesztésekre), hogy minél alaposabban elemezzük a lehetőségeket, a világban körbenézve tanulmányozzuk a trendeket és a potenciális eszközöket. Mit tehet ilyen esetben az állam illetve a privát szféra? Milyen területeken (szociális, kulturális, új lakásformák stb) lehetne a pénzhiányos időkben is fejleszteni?
Potenciális eszközöket nyújtanak a kóperatívok[2] és lakásszövetkezetek. Nyugat-Európában (a mostanihoz hasonló problémás időkben) már az 1800-as évek elejétől folyamatosan előtérbe kerülnek ezek a kezdeményezések szociális- (egészséges lakóközösségek, együttélés), gazdasági- (non-profit - 20-30 %-kal olcsóbbak, mint a piaci lakásárak) és kultúrális (közösségi célok, sokszínű kulturális fejlesztések) előnyeik miatt. Sokkal változatosabb lakásformákat ajánlanak; a lakóközösségek erősebbek; a kóperatívok jobban reagálnak a változásokra stb. A jelenlegi magyarországi lakáshelyzet tökéletes alapja a kóperatívokról és lakásszövetkezetekről való diskurzusnak.

Kép 4 – az elmúlt 200 év közösség-orientált lakozási fejlesztései 
a társadalmi- és gazdasági változások függvényében

Egy élő demokrációval rendelkező (azt folyamatosan tanuló és gyakorló) országban fontos lenne, hogy az emberek összefogjanak és alulról kezdeményezett (bottom-up) fejlesztésekkel saját maguk is megpróbálják jobbá tenni lakozási feltételeiket. Az állam, mint felülről irányító (top-down) szerv ezeket a kezdeményezéseket támogathatja mind a jogi, mind a gazdasági feltételek javításával. Ezek a kezdeményezések akkor tudnak (legyenek azok bottom-up vagy top-down) a legsikeresebbek lenni, ha a két irány találkozik és segíti egymást.
Kép 5 – ”Wo-wo-wonige”, Zürich - házfoglalások, szervezett felvonulások, 
mint a városlakók lehetséges önkifejezési formái


Hogyan tudja a privát szféra létrehozni az egyre jobb kóperatívjait; illetve, hogyan tudja az állam támogatni a kóperatívok létrejöttét, fejlődését? Az előkészületeket most kell elkezdeni, mert ha lesz pénz és "energia", akkor már nem lesz idő a felkészülésre. A lakásszövetkezetek szövetségének, a városlakóknak (illetve azok politikai képviselőinek) és a gyártóknak most kell egyenként és összefogva is stratégiákat megfogalmazni, hogy milyen közös célok mentén kezdődjön meg a hosszú távon fenntartható fejlődés.


A 2012-ben alakult ”Közösségben Élni” kezdeményezés a kóperatívokat és lakásszövetkezeteket látja lehetséges eszközként a mai magyarországi lakáshelyzet javítására. A Közösségben Élni arra keresi a választ, hogy miként lehetne alulról kezdeményezett, közös célok alapján működő és nonprofit kóperatívokat és lakásszövetkezeteket létrehozni a tagok aktív részvételével, az alapítástól a hosszú távú fenntartásig.

Blogos elérhetőség: www.kozossegbenelni.blogspot.com


Email: KLIKK

Glatz Zsófia 
Komlósi Bence
2013.10.05.

Kép 1 - New Lanark, egy angliai reakció az 1800-as évek legelején uralkodó szörnyű munkahelyi és lakozási feltételekre - http://scottishgenealogyblog.blogspot.ch/2010/09/new-lanarks-people-early-years.html letöltve: 2013.05.04.
Kép 2 - Homesgarth, a kertvárosi beépítések közösség-orientált változata - http://cashewnut.me.uk/WGCbooks/popup.php?title=Homesgarth%20quadrangle letöltve: 2013.03.21.
Kép 3 - Kraftwerk1 - Heizenholz társbérlet, egy lehetséges kortárs megoldás az elmagányosodás ellen - http://www.kraftwerk1.ch/assets/plaene/heizenholz/Kraftwerk1_Heizenholz_Clusterwohnung.pdf letöltve: 2013.06.07.
Kép 4 - az elmúlt 200 év közösség-orientált lakozási fejlesztései a társadalmi- és gazdasági változások függvényében - Roland Burgard, Standards der Zukunft – Wohnbau neu gedacht (Springer, 2008), 23.
Kép 5 - ”Wo-wo-wonige”, Zürich - házfoglalások, szervezett felvonulások, mint a városlakók lehetséges önkifejezési formái - http://www.wonige.ch/diashow.html letölve: 2013.10.01. 


[1] Elissavet Tamvakera - ”When the State has no more money – Looking for qualitative affordable housing models” - ”Amikor az államnak nincs több pénze – megfizethető, minőségi lakozási modellek keresése” a cím a szerző fordítása. 

[2] ”Kóperatív” – az angolszász nyelvterületeken használt ”cohousing” kifejezés szerző általi fordítása / magyarosítása.

Megjegyzések