Közösségben Élni - Mi tudna megoldást adni az egyre több magányosan élő ember szociális, gazdasági és kulturális problémáira, illetve milyen tényezők segítenék egy egészséges, vegyes társadalom kialakulását?


a Sargfabrik közössége - Bécsforrás: 
http://www.sargfabrik.at letöltve: 2013.05.03-ánMagyarországon – hasonlóan az európai átlaghoz -  öregszik a társadalom, egyre több ember él egyedül egy háztartásban és egyre több embernek lenne szüksége társadalmi segítségre. Ezek az emberek (legyen szó egy özvegy nagymamáról, egy elvált apukáról aki egyedül neveli a gyerekét, ...) azért élnek egyedül, mert ezt az életformát választják vagy mert nincs más lehetőségük? Javítana-e az életminőségükön, ha tudnának közösségben élni? Elképzelhető-e, hogy azért nem élnek közösségben, mert nincs megfelelő lakásforma, amely ki tudná elégíteni az együttélés ígényeit?
A rendszerváltás óta egyre gyorsabban változnak a társadalmi normák, a megváltozott életformák hatására egyre többféle család- és háztartási modell jelenik meg. Persze korábban is voltak egyedül élők, elváltak, de a család szerepének megváltozásával egyre többen távolodnak el a társadalomtól, magányosodnak el. Mivel a Nyugat-európai országok hamarabb szembesültek ezen változások előnyeivel és hátrányaival, így ők már sokkal korábban el tudtak kezdeni kifejleszteni új lakás- és lakozási formákat, amelyek tudnak alkalmazkodni ezekhez az új ígényekhez. Ezek az új formák, kísérletek legtöbbször lakásszövetkezetekben (más néven kóperatívokban) jönnek létre, mivel az ő struktúrájuk elég flexibilis ahhoz, hogy reagáljon a megváltozott ígényekre. Ezek a kóperatívok mindig valami közös céllal (olcsóbb lakás, együttélés, egymás segítése, ...) jönnek létre, sokszor teljesen alulról kezdeményezve és a közvetlen demokrácia alapján működve (minden tagnak egy szavazata van). A közösen megfogalmazott, kítűzött céloknak köszönhetően a tagság aktivitása sokkal magasabb, mint egy általános társasház vagy más piaci alapon működő együttlakási forma esetén. A tagok már az alapítás fázisában bekerülnek a közösségbe, együtt fogalmazzák meg közös érdekeiket, céljaikat illetve később együtt, egymás mellett lakva élik privát és közösségi életüket. A felmerülő kérdésekben (mik legyenek a közös célok, hol legyen az otthonuk, mekkora legyen az egyes tagok lakása, mekkorák a közösség terei, milyen szociális és gazdasági érdekek szerint változtassák a kóperatívjukat, milyen legyen a háztartások összetétele, ...) együtt döntenek és együtt alakítják életüket, jövőjüket.

A Budapesten most alakuló Közösségben Élni arra keresi a választ, hogy miként lehetne ilyen alulról kezdeményezett, közös célok alapján működő, nonprofit kóperatívokat létrehozni a tagok aktív részvételével az alapítástól a fenntartásig.
Internetes elérhetőség: www.kozossegbenelni.blogspot.com
E-mail: KLIKK

Glatz Zsófia
Komlósi Bence
2013.05.17.

Megjegyzések