2015. június 13., szombat

Lakjunk jól! - avagy közösségi tünetek

Lakjunk jól!


avagy a közösségi tünetek

interaktív, élő társasjáték az együttélésről

Az esemény a Bánkitó Fesztivál programja!


A Tünet Együttes és a Közösségben Élni együttműködéséből született a Lakjunk jól! c. interaktív társasjáték. A játékosoknak egy fiktív lakóközösség tagjaiként egyszerre kell a családjuk és a közös ház érdekeit is érvényesíteni. A munkacsoportok és az egyének képességeit latba vetve kell a váratlan hétköznapi helyzetekre megoldást találni, miközben titkos érdekek is munkálkodnak. A tét, hogy vajon atomjaira hullik-e a közösség, avagy létrejön az ország első kollektív háza.

(A részvételhez regisztráció szükséges. A megtekintéshez nem.)

Közösségben Élni
A 2012-ben Éindult civil kezdeményezés célja, hogy Magyarországon is egyre több emberrel megismertesse a közösségi- és kooperatív együttlakás lehetőségeit és formáit. Ezek a co-housing formák lehetőséget biztosítanak a lakóknak, hogy közösségben éljenek, mégis legyen saját otthonuk, ahová bármikor visszavonulhatnak.
http://kozossegbenelni.blogspot.hu/ )

Tünet Együttes
A 2002-ben alakult alkotói közösség nem ismer műfaji határokat. Előadásaikban egyenrangú elemekként kezelik a szöveget, a mozgást, zenét és a vizualitást. Hétköznapi, mindannyiunkat foglalkoztató-megmozgató témákat dolgoznak fel, ez alkalommal az együttélés különböző rétegeit. Lakásban, házban, városban, országban.
http://www.tunetegyuttes.hu/ )

alkotók:
Babos Annamária, Czakó Máté, Horogh Petra, Gőz István, Jesztl József, Lakos Fanni, Stork Natasa, Szász Dániel, Valcz Péter, Vancsura Zsófi

időpont:
2015. július 17. 18 óra - cirkuszi sátor

Jegyvásárlás

https://www.facebook.com/events/443331645835584/

2015. május 11., hétfő

Rólunk írták

A cikket Bársony Fanni írta rólunk. Ez úton is köszönjük neki!:) 


A Közösségben Élni nevet viselő civil kezdeményezés a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Lakóépülettervezési Tanszékéhez köthető, az ott tanító-doktoráló-hallgató építészek az elméleti alapokat és külföldi gyakorlatokat megismerve a „co-housing”-ot itthon is szeretnék minél szélesebb körben elterjeszteni, és elérni, hogy ez a lakhatási forma az alulról szerveződő közösségek számára Magyarországon is egy valós alternatíva legyen.


Az első „cohousing”- ok Dániában a ‘60-70-es években jöttek létre, majd Nyugat-Európa számos országában és ez Egyesült Államokban is megjelentek. A korábbi évszázadokra jellemző többgenerációs együttélés az utóbbi évtizedekben egyre marginálisabbá vált a modern nyugati társadalmakban, manapság a családok kisebb egységei az ún. nukleáris családok élnek csak együtt, méghozzá külön háztartásokban. Ez a modell terheket ró a jóléti államokra, és számos társadalmi problémának is forrása. Házaink, lakásaink többnyire családra tervezett ingatlanok, amelyekben a lakók, ha idős korukra egyedül maradnak, nehezen birkóznak meg a fenntartással, az egyedülléttel, a magukról való gondoskodással. Nemcsak az idősek között, a fiatalabb generációkban is egyre több az egyszemélyes háztartás, a szomszédsági viszonyok pedig eltűnőben vannak, és azt mondhatjuk, hogy a lakáspiac és az építőipar csak lassan reagálnak ezekre a társadalmi változásokra, az egymástól nagyon különböző típusú lakhatási szükségletekre és az emberek közösségi élet iránti megnövekvő igényeire is. Ezekre az átalakulásokra és hiányokra próbálnak reflektálni a „co-housing”- ok, melyek  Európa keleti felén még csak elenyésző számban vannak jelen.

Magyarországon jelenleg még nincs olyan kezdeményezés, amely minden szempontból „co-housing”- nak minősülne, ugyanakkor a lakhatással kapcsolatos problémák közösségi alapú megoldásai nem új keletűek hazánkban sem. A „co-housing” típusú együttélésnek vannak történelmi hagyományai, a házközösség sokáig bevett lakhatási forma volt, és az ugyanazon házban vagy telken épített több házban együtt lakó és közösen gazdálkodó 3-5 család együttesét értették alatta. A kaláka, azaz a rokoni, szomszédi, ismeretségi alapon szerveződő önkéntes és kölcsönösségi elven nyugvó közösségi lakásépítés a szocialista időkben is meghatározó volt.

Egy modern „co-housing” persze jóval több az építési vagy felújítási munkálatok közösségi alapú kivitelezésénél. Itt a közös célokat kitűző és azonos értékeket magukénak valló tagok szigorúan önkéntes és nonprofit alapon lakóközösséggé szerveződnek, és együtt tervezik meg, és szabják a saját igényeikre későbbi ingatlanjukat. Fontos, hogy nem kommunákról van szó, egy „co-housing”- ban az egyes családok, tagok által kizárólagosan használt privát lakórészek és a közösen használt, közösségi funkcióval bíró terek jól elkülönülnek egymástól. A „co-housing”-ok az ideológiai közösségen túl jogi, gazdasági társulások is egyben, jellemzően egyesületi vagy szövetkezeti keretek között működnek. A közösségek kimondott törekvése, hogy a lakóközösségek kor, nem, élethelyzet, társadalmi osztály tekintetében is mind sokszínűbb tagokból álljanak, ami mögött az az elképzelés áll, hogy a régi típusú együttélési viszonyokat az ilyen diverz közösségek tudják lemodellezni. A sokszínűség a „co-housing”- okban fontos értékként fogalmazódik meg, emellett szinte minden „co-housing”- ra jellemző még a részvétel, az alulról építkezés, a demokrácia és a fenntarthatóság követelménye.

Kétségkívül a „co-housing”- ok egyik legnagyobb előnye a gazdasági fenntarthatóságukban áll. Könnyű belátni, hogy a lakórészlegek saját igényekre szabásával, a térhasználat alternatív formáival, az egyes részek közös használatával, a nagy tételben vásárlással jelentősen csökkenthetők a lakhatás költségei és a lakók ökológiai lábnyoma.

A fenntarthatóság azonban nem csak gazdasági értelemben valósulhat meg a „co-housing”- ok esetében. Társadalmi szempontból is fenntarthatóak annak köszönhetően, hogy a lakók önként szerveződnek és maguk választják meg azokat a személyeket, akikkel egy közösségben szeretnének élni. A környezeti fenntarthatóság kritériuma is érvényesül a terek és a terhek megosztása révén, a kulturális fenntarthatóság pedig azáltal, hogy a sokszínű közösségekben sokfajta hozott érték adódhat össze.

A békés együttéléshez természetesen a „co-housing”- ok esetében is kellenek szabályok, méghozzá olyanok, amelyek amellett, hogy tükrözik az ott élők igényeit és értékválasztásait, összhangban vannak a demokrácia alapelveivel is. Elengedhetetlen, hogy minden lakó részt vehessen a folyamatokban, hogy a lakók a saját igényeikre szabhassák a lakókörnyezetüket, hogy a szervezet ne hierarchikus legyen, hogy a lakók között ne lehessen vagyonközösség. A jellemzően konszenzusos döntéshozatal tovább erősíti a „co-housing”- ok demokratikus jellegét és társadalmi fenntarthatóságukat.

A fentiek alapján nem meglepő, hogy a „co-housing”- ok elsősorban a középosztály tagjai számára jelenthetnek alternatívát, hiszen az ő lakhatási szokásaikban kaphatnak nagyobb szerepet a tudatosság, a környezeti- és egyéb fenntarthatósági szempontok, mint ahogyan az önszerveződéshez szükséges kapacitások is nekik állnak inkább rendelkezésükre. Ugyanakkor a külföldi példák azt is mutatják, van törekvés és több példa is arra, hogy különböző társadalmi hátterű csoportok vegyüljenek egy-egy lakóközösségen belül, extrém esetben például hajléktalant is befogadjanak a lakók közé. A sokszínűség kívánalma egyfajta integrációs modellt is eredményez, ami alkalmas és érdekes tereppé teheti a „co-housing”- okat a társadalmi konfliktusok tanulmányozására. Léteznek olyan konstrukciók is, ahol az állam vagy a helyi önkormányzat is jelen van a „co-housing”- ban, például oly módon, hogy ott szociális bérlakásokat tart fenn. Kérdés, mennyiben sérül ilyenkor az önkéntesség és az alulról szerveződés követelménye.

Közel sem biztos persze, hogy a „co-housing”- oknak a lakhatási problémákon túlmenően egész társadalmat érintő etnikai vagy szociális konfliktusok megoldását kellene felvállalniuk. A jó szomszédsági viszonyok kialakításával, az emberek közötti kapcsolati tőke, bizalom, és szolidaritás erősítésével, a sokszínűség értékként való kezelésével, a generációk közelebb hozásával, a demokratikus működéssel, a fogyasztás mérséklésével máris sokat tehetnek azért, hogy társadalmainkban több tudatos, aktív, felelős és nyitott állampolgár legyen.


A cikk elsődleges forrásául a 2015. április 13-án az ELTE PPK Gazdaság- és Környezetpszichológia Tanszék által szervezett Környezetpszichológiai előadások második alkalmán („Közösségi lakóhelyek, avagy a co-housing modell”) elhangzott előadások szolgáltak.

2015. április 27., hétfő

ELŐADÁSOK ÉS KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS - Közösségi lakóhelyek, avagy a co-housing modell - KÉPEKBEN, youtube linkkel! :D

Sziasztok! :D Április 13-án megtartottuk a beharangozott előadásokat az ELTE PPK Gazdasági- és Környezetpszichológiai Tanszékének köszönhetően. Köszönjük a meghívást! A cél, hogy elkezdjünk egy interdiszciplináris együttműködést co-housing témában. Ez volt az egyik első lépés és úgy érezzük, hogy nagyon jól sikerült! :D Az előadás diáit megtaláljátok az ISSUU oldalunkon! http://issuu.com/kozossegben.elni/docs/kozossegi_lakohelyek_avagy_a_co_hou/1
Illetve a Youtube-on megtaláljátok majdnem a teljes előadást 2 részben :D
https://www.youtube.com/watch?v=aznhlByfCxs
Az előadás legelső része Koncz Peti co-housing bemutatójával sajnos lemaradt a videóról, viszont az ISSUU diák között azt is megtaláljátok!

1. videó
2. Co-housingok társadalmi összetétele és időslakozás - Glatz Zsófia és Szakolczai Alida
3. Lakásközösségeket Budapestre! - Horogh Petra és Komlósi Bence
4. Közösségi ház a belvárosban - Jancsó Miklós és Máthé Dóra
5. Kertvárosi csoportházak és participatív tervezés - Babos Annamária és K. Theisler Katalin

2. videó
5. előadás folytatása
6. Co-housing csoportok, működés, szabályok - Koncz Péter

A "KÉPKOCKA"-nak pedig nagyon köszönjük a fotókat! :D


Miután Dúll Andrea bemutatta kis csapatunkat és, 
hogy mire lehet majd ma számítani, 
Peti kezdte el az előadások sorát a co-housing-okról általában.
Aztán Alida és Zsófi beszéltek a co-housing-ok szociális összetételéről. 
A harmadik előadást Bence és Petra tartották a lakásközösségekről. 
Negyedikként Dóri és Miklós meséltek a REPLAN-os kutatásuk eredményeiről, 
hogy szerintük hogy lenne érdemes felújítani belvárosi bérházakat. 
Kati és Marka tartották az utolsó előtti előadást, ők is egy REPLAN kutatásról meséltek, 
de ők a külvárost vették gorcső alá. 
A sort végül Peti zárta a co-housing-ok szabályrendszereiről.
Voltak feszültebb és vidámabb percek is az előadások alatt. :D
Nagyon jó volt látni, hogy egyre több embert érdekel a téma! :D
Dúll Andrea, mint házigazda figyeli az előadásokat. :D
Itt már várjuk az izgalmas kérdéseket, illetve próbáljuk őket megválaszolni! :D
Sok kérdés volt! :D
Sok vicces és komoly válasszal! :D

Köszönjük mindenkinek aki el tudott jönni és köszi a sok szuper kérdést is! Reméljük az izgalmas együttműködés folytatódik és további sok izgalmas hasonló eseményen próbálunk majd közösen létrehozni co-housing-okat :D

2015. március 28., szombat

ELŐADÁSOK ÉS KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS - Közösségi lakóhelyek, avagy a co-housing modell - ÁPRILIS 13. 17.00

ÚJ HELYSZÍN! 216-os TEREM!!!!

Dúll Andreával és az ELTE PPK Gazdaság- és Környezetpszichológia Tanszékével együttműködve előadások és kerekasztal beszélgetés a CO-HOUSING-okról. Mindenképpen érdemes eljönni, sokat megtudhattok arról, hogy mi is ez a co-housing, kinek lehet érdekes!
Ha szerintetek más ismerősötöket is érdekelhet, kérjük terjesszétek az eseményt!
https://www.facebook.com/events/1557372484542178/


Környezetpszichológiai előadások címmel indult el 2014-ben az ELTE PPK Gazdaság-és Környezetpszichológia Tanszékének új tudományos sorozata, melynek második programja a BME Építészmérnöki Kar Lakóépülettervezési Tanszék és a Közösségben Élni együttműködésében jön létre 2015. április 13-án.

A Környezetpszichológiai előadások következő témája a Közösségi lakóhelyek, avagy a co-housing modell: külföldi példák, társadalmi összetétel, két budapesti tanulmány, lakásközösségek, együttélési szabályok. A program során hat kiselőadás és egy kerekasztal beszélgetés keretein belül járják körbe a témát az előadók - akik a Közösségben Élni tagjai és a BME Lakóépülettervezési Tanszék oktatói:

1.Közösségben Élni és a co-housing, Koncz Péter építész (10’)
2. Co-housingok társadalmi összetétele és időslakozás, Glatz Zsófia építész, Szakolczai Alida építész (10’)
3. Lakásközösségeket Budapestre!, Komlósi Bence építész, Horogh Petra építészhallgató (10’)
4. Közösségi ház a belvárosban, Jancsó Miklós építész, Máthé Dóra építész (10’)
5. Kertvárosi csoportházak és participatív tervezés, K. Theisler Katalin építész, Babos Annamária építészhallgató (10’)
6. Co-housing csoportok, működés, szabályok, Koncz Péter építész (10’)

A 10 perces kiselőadásokat végül egy kerekasztal beszélgetés zárja.

2015. március 25., szerda

CIKKEK

Ebben a bejegyzésben a kóperatívokkal kapcsolatos cikkek, illetve az általunk írt írások vannak összegyűjtve. A tartalom folyamatosan bővül és a gyűjtés minden frissítés után újra megjelenik majd a bejegyzés folyamban is, illetve a fenti INFORMÁCIÓK fül alatt is megtalálható a linkje.


MAGYARUL

- A lakásszövetkezetek és társasházak mai magyarországi helyzetéről - 2013.12.19. - www.kozossegbenelni.blogspot.com
KLIKK a cikkhez!

- Fenntartható időslakozás - Nyugat-európai kóperatív otthonok - 2014.05.16. - www.epiteszforum.hu
KLIKK a cikkhez!

- Kollektív ház hosszú távú működése - 2014.05.15. - www.epiteszforum.hu
KLIKK a cikkhez!

- Kooperatív lakozás, avagy egy közösségi lakásmodell - 2014.02.01. - építész műhely közlöny 232
KLIKK a cikkhez!

- Közösség és integráció a Miskolc-Avas Déli lakótelepén - 2014.06.27. - www.epiteszforum.hu
KLIKK a cikkhez!

- Közösségben Élni - kóperatívok és szövetkezések - 2014.04.11. - www.epiteszforum.hu
KLIKK a cikkhez!

- Közösségi lakóház Hollandiában - Centraal Wonen Houtwijkm Hága - 2014. - www.kulturaeskozosseg.hu
KLIKK a cikkhez!

- Lakás és szövetkezet: Közösségben Élni - 2013.06.18. - www.hg.hu
KLIKK a cikkhez!

- Lakhatási teendők pénzhiány esetén - 2013.10.11. - www.hg.hu
KLIKK a cikkhez!

- Lakható, de lakatlan - 2014.05.12. - www.epiteszforum.hu
KLIKK a cikkhez!

- Visszatérnek a lakásszövetkezetek? - Példa a közösségi létre - 2013.11.25. - www.hg.hu
KLIKK a cikkhez! (tipp: a googlebe írjátok be, hogy Közösségben Élni portfolio.hu és az ottani linkkel működik!)


ANGOLUL

- Housing Norms vs. Real Needs - Bottom-Up Cohousing2014.02.24. Trans 24 - Extrem ungenaues Quadrat
KLIKK a cikkhez!

2015. február 27., péntek

MŰHELY vol. 8.


Megtartottunk a szokásos havi Műhelyünket! Ez már a 8. alkalom volt az elmúlt másfél év során! Sok izgalmas futó projekt, teendő, jövőbeli esemény, ... került szóba! Illetve az általános működésünkről is sok szó esett, sok közösségi munkát és kommunikációt igényel egy civil kezdeményezés, ami szerencsére nagyon megéri! :D Ha szeretnél te is résztvenni a következő Műhelyeken, írj a facebook-on vagy emailben!