2014. április 29., kedd

"CSOPORTHÁZAS KÖZÖSSÉGI LAKÓHELY" - JELENTKEZZ ITT

Csoportházas közösségi lakóhely
-
a társadalmi és városi diverzitásért

A BME Lakóépülettervezési Tanszékén egy 1 éves kutatást csinálunk egy lehetséges "Csoportházas közösségi lakóhely" létrehozásáról a budapesti "agglomerációban". A kutatást a Holcim Hungária Otthon Alapítvánnyal és a Városkutatás Kft-vel közösen készítjük fiktív jövőbeli "lakók", közgazdászok, szociológusok és építészek bevonásával. Ha szívesen részt vennél ebben az izgalmas kutatásban, akkor jelentkezz "jövőbeli lakónak" itt.

A fiktív lakók feladatai: 
- játékos részvétel a fiktív cohousing lakójaként a létrehozás és tervezés folyamatában (helyszínkeresés, közösségi szabályok meghatározása, közösségépítés - lakótársak megismerése, a csoportház építészeti kialakításának közös tervezése a lakótársakkal és szakemberekkel, ...)
- havonta egy lakóközösségi találkozón való részvétel (június, július és szeptember)
- 1 db 3 napos hétvégi workshop-on való részvétel (augusztus)


A JELENTKEZÉSI LAPOT itt tudod kitölteni: KLIKK

Ha bármilyen kérdésed van szívesen megválaszoljuk. Írj a projekt email címére, amit itt találsz: KLIKK

További információk folyamatosan a Közösségben Élni facebook-os felületén, a pinterest-en illetve itt a blogon.
Facebook: https://www.facebook.com/kozossegbenelni
Pinterest: http://www.pinterest.com/kozossegbenelni/csoportházas-közösségi-lakóhely/
Blog: www.kozossegbenelni.blogspot.com

A kutatócsoport tagjai: Babos Annamária (építész), Horogh Petra (építész), Komlósi Bence (építész), Konczné Theisler Katalin, (építész), Lukács Zsófi (építész), Paskuj Benedek (szociológus) és Somogyi Flóra (szociológus).

Pár kulcsszó a kutatás kapcsán:
- csoportházas beépítés
- közösségi lakóhely
- csoportházas közösségi lakóhely
- a kutatás módszere
- csapatmunka és participatív elemek
- a program a Holcim projekt definíciója szerint
- helyszínnel szemben támasztott követelmények
- elvárások

Csoportházas beépítés (alacsony, intenzív)
A város külső területein szinte átmenet nélkül érkezünk a sűrű beépítésű, magasházas övezetből a ritka beépítésű családi házas lakóövezetbe. A két szélsőség - ami társadalmunkat is jellemzi - épített környezetünkben itt kézzel foghatóan testet ölt. Az alacsony, intenzív beépítések köztes sűrűségükkel a hiányzó átmeneti jelleget tudják megteremteni, elérhető lakást kínálva a középosztálynak. Az itthon kevéssé elterjedt csoportházas beépítés megjelenése előremozdítja a hazai lakáskínálat színesedését, lehetőséget ad a diverzitás nagyobb mértékű megvalósulásának.. Az átmenet nélküliség, a köztesség (köztes sűrűség, összekötő közeg) hiánya általános jelensége a magyar városnak.

Közösségi lakóhely
A város lakója többnyire nem ismeri a szomszédait. Elszigetelten él a lakásában, miközben sok idősnek, szinglinek, a gyermekét egyedül nevelő szülőnek, nukleáris családnak igénye lenne elérhető, teherbíró kapcsolatokra a lakókörnyezetében.
A közösségi lakóhely (cohousing) olyan lakozási forma, amelyekben a lakók és a használók közös célok és érdekek mentén, a közösségi összefogás erejével fejlesztik lakozási feltételeiket és lakókörnyezetüket. A lakók önkéntesen és tudatosan vállalják a közösséget egymással, az általuk meghatározott mértékben közös tereket, feladatokat, tevékenységeket osztanak meg egymással. Alulról - bottom-up - kezdeményezett szerveződésüknek köszönhetően maguk fogalmazhatják meg igényeiket és együttesen találhatják ki, hogy miként szeretnének élni.

Csoportházas közösségi lakóhely
A projekt a fenti két jelenséget célozza meg. Olyan - Magyarországon még kísérleti modellnek számító, de Nyugat-Európában elterjedt - modellt keres, ahol a lakók szomszédsági együttműködése a cohousing elvei alapján és a köztes, átmeneti jelleg az alacsony-intenzív beépítési formával együttesen valósul meg. A helykeresés megalapozását, a társadalmi és városi beágyazottságot a szociológiai, gazdasági és építészeti előtanulmányok biztosítják. A tervezés a fenntarthatóság, a közösségi együttműködés, a participatív részvétel eszközeivel él. A kutatás a fenntarthatóság három elvével összhangban törekszik a “sharing economy, sharing social goods, sharing environment” hármasának gyakorlati megvalósítására.

A kutatás módszere
A kutatás a “research by design”, “research by practice” módszerének alkalmazásával egy gyakorlati kísérlet elvégézésére és annak monitoring vizsgálatára épít. A cohousing tervezésére jellemző participatív eszközökkel egy közösségi lakóhely létrehozását modellezi, négy munkaszakaszban bevonva egy önkéntes csoportot. Az önkéntesek vállalják, hogy a virtuális közösségi lakóhely létrehozói és lakói lesznek, létszámuk minimum 20 fő.

Csapatmunka és participatív elemek
A kutatás két gyakorlati eleme a csapatmunka és a participatív elemek. Az építészekből és szociológusokból álló csapat munkája készíti elő az egyes munkaszakaszokat: elemzéseket, interjúkat készít, módszertant dolgoz ki. A lezajlott eseményeket kiértékeli, dokumentálja.
A participatív elemekbe a csapat bevonja az önkénteseket. Munkaszakaszonként egy-egy találkozóra kerül sor. A harmadik munkaszakaszban az alternatív programok kidolgozásához egy hosszabb workshop kerül megrendezésre, ahol az építész csapat vezetésével a lakók maguk tervezhetik meg otthonaikat és környezetüket, közösségi és játékos módszerek segítségével.

A program a Holcim projekt definíciója szerint
Zöld mezős városi agglomeráció kompakt építészeti megoldásokkal és kooperáción alapuló közösségi lakhatási formákkal történő benépesítése (co-housing), amely alternatívát kínálhat az extenzív területfelhasználáson alapuló családi házas beépítési módokkal szemben. 

Helyszínnel szemben támasztott követelmények
Olyan Budapest külső kerületeiben vagy közvetlen vonzáskörzetében fekvő, zöldmezős vagy bontandó területet keresünk, amely alkalmas hozzávetőleg 20-30 lakásos, csoportházas cohousing beépítés kialakítására. Mivel a projekt a szociális lakhatás kategóriájába sorolandó, ezért a jó megközelíthetőség, a szociális ellátások, kulturális létesítmények gyalogos elérhetősége fontos szempont. Emellett bizonyos közösségi funkciók hiánya szempontjából a lakókörnyezetben a cohousing hiány-betöltő szerepet is vállal, közösséget alkotó lakóinak megválasztásában, közösségi tereik, az önkormányzattal együttműködésben esetlegesen felvállalt feladataik megállapításában a hiányzó funkciók pótlása is szerepelhet.

További szempontok
- Budapest peremkerületeiben vagy agglomerációjában fekvő zöldmezős terület
- minimális méret 1 hektár (30 lakás/ ha lakássűrűség)
- szociális lakhatásra alkalmas terület
- jó megközelíthetőség gyalogosan illetve tömegközlekedéssel (maximum 50 perc- 1 óra Budapest központjától)
- szociális ellátások elérhetősége: orvosi rendelő, óvoda, iskola, bolt
- önkormányzat együttműködési készsége, támogatásának mérétéke (mennyiért adná a telket, milyen alternatív támogatásokat/ kedvezményeket/ együttműködési lehetőségeket tudna nyújtani)


A kutatás gondolatait, anyagait folyamatosan elérhetővé tesszük majd a facebook-on, pinterest-en és a blog. Ha bármi észrevételed, kérdésed merül fel a témával kapcsolatban, kérünk osszd meg velünk!


Üdvözlettel:
a kutatócsoport tagjai

2014. április 20., vasárnap

PROJEKTEK

Ebben a bejegyzésben vannak összegyűjtve a konkrét kóperatív projektek. A tartalom folyamatosan bővül és a gyűjtés minden frissítés után újra megjelenik majd a bejegyzés folyamban is, illetve a fenti PROJEKTEK fül alatt is megtalálható a linkje.
Itt az egyes projektekhez tartozó linkeket lehet megtalálni, országonként rendszerezve.


ANGLIA
- Lilac (Low Impact Living Affordable Community - Leeds)
http://www.lilac.coop
http://vimeo.com/25449289
TEDxLeeds
- Lancaster CoHousing (Forgebank - Halton)
http://www.lancastercohousing.org.uk
facebook


AUSZTRIA

- B.R.O.T - (Kalksburg)
www.brot-kalksburg.at
- der Lebensraum - CoHousing (Garnserndorf)
www.derlebensraum.com
- Lebensraeume (Linz)
www.lebensraeume.at
- ro-sa Donaustadt (Bécs)
www.frauenwohnprojekt.org
- ro-sa Kalypso (Bécs)
www.frauenwohnprojekt.info
- Sargfabrik (Bécs)
www.sargfabrik.at
- Seestern Aspern (Bécs)
www.seestern-aspern.at
- Wohnprojekt - fenntartható lakozás (Bécs)
www.wohnprojekt-wien.at


HOLLANDIA

- Centraal Wonen (Hága)
www.cwhoutwijk.nl
- Grote Pyr (Hága)
www.grotepyr.nl


NÉMETORSZÁG

- WOGE (Hannover-Nordstadt)
www.woge-nordstadt.de


SVÁJC

- das Dreieck
www.dasdreieck.ch
- Karthago
www.karthago.ch
- Kraftwerk1
www.kraftwerk1.ch


2014. április 5., szombat

Kerekasztal Beszélgetés - Közösségben Élni és Rögtön Jövök! Galéria - 2014.03.11. - ÖSSZEFOGLALÓ

A Közösségben Élni a Rögtön Jövök! Projekt Galéria együttműködésével március 11-én Kerekasztal Beszélgetést szervezett, hogy beszélgetést indítsunk a kooperatív lakozási formákról és azok magyarországi meghonosításáról! A beszélgetés előtt Kati és Peti tartottak rövid ismertető előadást a témával kapcsolatban, aminek PREZI-jét itt találjátok meg: KLIKK. A kerekasztal beszélgetésre négy vendéget hívtunk meg, akik munkái és céljai valamilyen módon kapcsolódnak a közösségi- és kooperatív lakozáshoz. A meghívottak ABC sorrendben: Golda János kezdeményezője és lakója volt az első és egyetlen igazi magyarországi kóperatívnak, a miskolci Kollektív Háznak, Miklusicsák Alíz a "Nyitott Udvar" Közösségfejlesztő Program kezdeményezője és szervezője, Molnár Szabolcs a BME Építész Szakkollégiumának tagja (céljuk egy hasonló elveken működő szakkollégium létrehozása) és Szemző Hanna a Városkutatás Kft. kutatója (a kutatóintézetük kóperatív projektek létrehozásának lehetőségeit is kutatja). Az estét Polyák Levente, a Rögtön Jövök! Galéria tagja moderálta előremutató kérdéseivel, illetve Konczné Theisler Katalin és Koncz Péter képviselték a Közösségben Élni-t, mind az előadáson, mind a kerekasztal beszélgetésen.

AMIRŐL SZÓ ESETT
- mi a Közösségben Élni, mik a célok (demokratikus, alulról kezdeményezett, kóperatívok létrehozása)
- mi az, hogy "kóperatív", cohousing, kooperatív együttlakás (privát és közösségi terek, önkéntes, önmenedzsment, közös döntések, demokratikus hierarchia, ...)
- hollandiai, svájci, német előképek (CW Houtwijk, de Grote Pyr, ...)
- ki- és beköltözés egy ilyen lakóházba, lakóközösségbe
- miért jók ezek a közösségi lakóformák (demokratikus, a lakóközösség a fejlesztő, saját döntések, folyamatosan tudják alakítani, fejleszteni, ...)
- Nagy-Britannia - lakhatási kutatások - a "kóperatívok" jók az államnak is - egyészségük, szociális kérdések
- PREZI elérhető bármikor a neten!
- terhek, feladatok, lehetőségek, közösségi terek, ... megosztása (stúdió, mosás, bicikli szerelés, jóga, csendszoba, gyerekfelügyelet, vacsora készítés, szauna, közösségi terem, ruha újrahasznosítás, közös vasalás, ...)
- mentális, társadalmi előnyök, ez kevésbé kézzelfogható (több generáció lakik egy helyen, segítik egymást, ...)
- 50+ nők közössége www.vimeo.com kisfilm a közösségről
- miskolci Kollektív Ház - szocializmus idején jött létre, a privatizáció után megszűnt (Golda János mesélt erről sokat!)
- BME Tanszéki Kutatások - Közösségben Élni együttműködés
- Közösségben Élni Műhely minden hónapban
- Lakjunk Együtt kezdeményezés - céljuk létrehozni egy lakó- és építőközösséget
- sok embert érdekel a téma, de nem igazán tudják, hogy miként lehetne belefogni, illetve sokan bizonytalanok (a szocializmus sok negatív gondolatot generált a témában)
- Golda János - miskolc, néhány budapesti BME-s építész egyetemista létre akart hozni egy Kollektív Házat - Miskolc támogatta őket!
- kis egyéni, nagy közösségi terek (27 m2 / privát lakóegység) - minden lakóegység ugyanolyan volt, mégis mind más volt (elhelyezkedése, tájolása, ... miatt)
- társbérlet, mint előzmény - sokat irtóznak tőle, pedig annak is vannak pozitívumai!
- privát- és közösségi terek jó szeparálása nagyon fontos!
- Molnár Szabolcs - szakkollégium - céljuk, hogy létrehozzanak egy házat maguknak, ahol tudnak lakni és alkotni, illetve már diszciplínákkal meg tudják osztani a gondolataikat - pl. üresen álló iskola szuper lenne egy ilyen kezdeményezéshez - együttműködés más egyetemek szakkollégiumaival - pl. TEK
- sokféle kóperatív forma van - más célok, más formák
- Szemző Hanna - Városkutatás Kft. - külföldi példák (Hollandia, Németország, Dánia, Anglia, ...)
- Miklusicsák Alíz - Nyitott Udvar program - a lakóközösség tagjai ismerjék meg egymást, illetve néhány nyitott program segítségével mutatkozzanak be a nagyközönségnek
- Nyitott Udvar + Medence Csoport az első ház
- a szervezés nehézségei és sikerei - már évek óta fut a program és ma már a lakók kérdezik, hogy mikor lesz a következő! - folyamatosan kell fejleszteni, még nem tartja fenn önmagát
- udvar, mint közösségi tér
- kb. 8-10 év kell, hogy egy közösség igazán jól kialakuljon és a szabályrendszerek jól működjenek
- hasonló magyarországi kezdeményezések - Káposztásmegyer, Miskolc, Ózd
- Házat - Hazát Alapítvány - házépítés, önkormányzatokkal együttműködés, támogatás, önkéntes munka
- Nagycsaládosok Egyesülete - sok közösségi program (befőzés, gyerekprogramok, ...) - Ludovika környéke
- kb. 25-40 háztartás együttélése talán a legjobb (nem túl kicsi, nem túl nagy)
- Bécsben nagyon fejlett és jól ismert ez a jelenség, de még ott sem lakik mindenki ilyen lakóházakban - max. 10%
- Peti - ha 10-15 éven belül 10.000 ember így fog élni, az egy szuper eredmény lesz!
- civil szervezetekkel együttműködés!
- bizalom megteremtése ezzekhez a lakozási formákhoz! Sok információ kell!
- Levente - van mit csinálni, HAJRÁ!
- EGYÜTTMŰKÖDÉS


Minden készen áll a kezdéshez! A Közösségben Élni logója a kivetítőn, 
az emberek már beszélgetnek a Rögtön jövök Galéria előterében.
Fotó: Fonyó Lídia
Az előtér lehetne egy közösségi lakóház egyik gyűlésének színtere is 
a sok kis cetlivel - gondolattal! 
Fotó: Deák Barbi
Egyre többen vannak!
Fotó: Deák Barbi
Polyák Levente az este moderátora pár szóban mesél az este céljáról, 
illetve bemutatja a meghívottakat és a Közösségben Élni kezdeményezést. 
Fotó: Fonyó Lídia
Fotó: Szakolczai Alida
A résztvevők már nagyon várják, hogy hallhassanak a Közösségben Élni-ről 
és a közösségi lakozásról.
Fotó: Fonyó Lídia

Kati és Peti egy rövid előadáson ismertetik, 
hogy mi az, hogy "kóperatív" / cohousing és, 
hogy mik a Közösségben Élni céljai. 
Fotó: Szakolczai Alida

Itt éppen egy dániai cohousing példát mutat be Kati és Peti. 
Ez az egyik legelső dániai cohousing az 1960-70-es évekből. 
Minden lakónak van saját háza, 
illetve a közösségnek van egy saját közösségi háza, 
ahol minden este közösen ehetnek (ha akarnak), beszélgethetnek. ...
Fotó: Fonyó Lídia
Levente, Hanna és János is érdeklődéssel figyelik az előadást.
Fotó: Szakolczai Alida
Levente lényegretörő kérdéseivel hamar beindult a beszélgetés, 
először a kerekasztal meghívottak között, majd a résztvevő vendégekkel.
Fotó: Deák Barbi
 
Peti és Kati válaszolnak Levente kérdésére, 
illetve mesélnek hollandiai cohousing élményeikről. 
Fotó: Fonyó Lídia 

A cohousing egy izgalmas és élményekben gazdag életforma, 
biztosan épp erről mesél Kati vagy Peti.
Fotó: Szakolczai Alida
Nem csak a kerekasztal meghívottaknak tetszik a dolog, 
a résztvevő vendégek is mosolyognak az orruk alatt?! Vagy?
Fotó: Szakolczai Alida
Itt már a kerekasztal meghívottak mesélnek 
közösségi lakozással kapcsolatos élményeikről. 
Golda János a miskolci Kollektív Ház kezdeményezője 
és lakója volt éveken keresztül.
Fotó: Szakolczai Alida
Szemző Hanna rövid bemutatkozása után 
Miklusicsák Alíz mesélt az általa kezdeményezett Nyitott Udvar programról! 
Fotó: Szakolczai Alida
Molnár Szabolcs, a BME Építész Szakkollégiumának tagja mesél a kollégium terveiről, 
amiben izgalmasan visszacseng 
a Golda János által is mesélt 20-30 évvel ezelőtti múlt gondolatai, tervei.
Fotó: Deák Barbi
Lőrincz Kálmán osztja meg a Házat - Hazát Alapítvány gondolatait a résztvevőkkel.
Fotó: Fonyó Lídia
Az egyik résztvevő hölgy mesél a Nagycsaládosok Egyesületének egyik budapesti projektjéről, 
ahol a családok, résztvevők közösen főznek be, vásárokat, színházi darabokat szerveznek, ... 
Fotó: Fonyó Lídia
Marosi Bálint kérdez és mesél a közösségi lakozás témában. 
Több ismert példát említett Bécsből, pl. a Sargfabrik-ot, 
illetve egy újonnan alakuló kóperatívot. 
Mesélt a közösségről és az azt összefogó szabályrendszerekről. 
Bécsben sem él mindenki ilyenben, ez itthon sem cél, de fontos, 
hogy minél több emberhez eljusson a kóperatívok híre.
Fotó: Fonyó Lídia