Housing Norms vs. Real Needs - Bottom-Up Cohousing - a Közösségben Élni-ről!

Egy angol nyelvű cikk a zürichi ETH TRANS magazinjának 24. számából, aminek témája a NORMÁK voltak. A cikkben Svájc, Venezuela és Magyarország alulról jövő kezdeményezéseit vizsgáltuk. A hipotézisünk szerint az alulról kezdeményezett kooperatív-, közösségi lakozási kezdeményezések folyamatosan változásban tartják a lakozási normákat, ami jót tesz a társadalmi fejlődésnek! Minél aktívabbak a civil kezdeményezések, annál nagyobb rétege válik a társadalomnak "normálissá", elfogadottá! A cikket Glatz Zsófia és Komlósi Bence írta. Külön szeretnénk megköszönni Daniel Schwartz barátunknak - az Urban-Think Tank kutatójának és fotósának - az izgalmas beszélgetést és a fotót a Torre Davidról, a zürichi Karthago-nak a fotót a közösségükről és a budapesti Közösségi Kertek szervezőinek a fotót egy kellemes közösségi kertészkedésről.
Megjegyzések